Basil De Luca ospite a Rai Uno da Luca Giurato

Basil De Luca ospite da Rai Due

Basil De Luca ospite al TG3 Veneto

Basil De Luca ospite al TG2 Costume e Società